Silver Pennan

Silver Pennan innehåller:

  • Genomläsning av hela ditt manus.
  • Lektörens synpunkter och tankar, tips för att förbättra ditt manus.