Nina

Berättelsen om Nina visar på en ung kvinnas öde och liv. Om hur människor i den unga Ninas närhet, inte kan ta till sig hennes hopplösa belägenhet. Nina kommer in i ett destruktivt förhållande, med en högt aktad och socialt väl ansedd man. Ett förhållande som till sist blir förödande för Nina. Ingen finns nu omkring Nina, som vill riktigt tro på det som förmedlas av henne. Av en ren tillfällighet kommer kriminalkommissarien Stina in i hennes liv. Stina förstår denna unga kvinnas kamp, men vägen igenom den juridiska processen blir komplicerad. Nina sitter igen ensam och utlämnad. Men poliskommissarien Stina kan inte riktigt lägga detta fall åt sidan, trots det ansträngda läge som råder under semesterperioden på hennes krininalavdelning.

Ninas historia vill visa på en utsatt kvinnas hopplösa kamp, som så ofta slutar med att kvinnan själv får ta konsekvensen genom omgivningens brist och vilja på förståelse, samt på de märkliga fördomar som samhället i allmänt besitter, angående högt ansedda medborgare.