Lars-Gunnar Winsa

Lars-Gunnars bakgrund är brokig; född och uppvuxen i Kainulasjärvi i Pajala kommun med arbeten som vattenrallare, gruvarbetare, skogsarbetare, trädgårdsodlare, assistent inom missbrukarvård m.m. Socionomutbildning som vuxen i Umeå och sedan 1986 olika sociala arbeten, sedan 1991 i arbetsledande befattningar. Med hans bakgrund har hans stora intresse inom socialt arbete varit att samordna samhällets insatser för marginaliserade människor varför han har lett olika lokala samhällsprojekt i syfte att inkludera människor med utanförskapsproblematik.

Hans sociala arbete som chef har uppmärksammats genom att han av fackförbundet Vision förärades MR-priset 2014. Priset tilldelas av Vision ”den arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetat med mänskliga rättigheter och genomfört medvetna aktiva åtgärder för att främja mångfald och integration och motverka diskriminering på arbetsplatsen”.

Sedan 2017 är han pensionär och aktiverar sig bl.a. genom trädgårdsarbete, husförbättringar samt läsande och skrivande. Arbetar just nu på en novellsamling om Tornedalsliv samt har påbörjat en roman om de finskugriska folken på Nordkalotten under järnåldern.