Göran Brohammer

Göran Brohammer, 62 år. Bor och lever sitt liv i Västsverige, Göteborg. Gift och har tre döttrar, i nuläget 3 barnbarn. Älskar natur i alla dess former. Estetiskt sinnad och var tidigt bra på att måla och teckna, och skrev även en del. Vann bl.a. en poesitävling som barn. Men livet styrde i annan riktning, och efter en civilingenjörs utbildning i maskin och energi, så blev yrkesvalet i denna riktning inom den svenska industrin. Efter 10 år av sådan inriktning gled han sedan över på miljöområdet och var aktiv inom området livscykelanalyser samt miljörevisioner. Efter ytterligare 10 år så gled yrkesvalet över i området socialt ansvarstagande och där är han aktiv ännu idag, även om han delvis börjat ta ut sin pension. Göran har skrivit ett par böcker innan inom fackområdet miljö.

Som konsult inom området miljö och socialt ansvarstagande har han rest världen runt under många år. Det skönlitterära skrivandet som nyss påbörjats hämtar sin inspiration i teknik, natur och miljö, humanism och andlighet och samspelet dem emellan.