Diamant Pennan

Diamant Pennan innehåller:

  • PDF-fil från InDesign, redo att skickas till tryck.
  • Ett omslag till din bok (beräknad bredd baserad på antal sidor i PDF-fil)
  • Arbete i detalj med ditt manus för att göra det fullständigt publicerbart.
  • Eliminering av stavfel och / eller felaktiga meningar.
  • Författarcoachning kontinuerligt under projektets gång.
  • Genomläsning av hela ditt manus.
  • Lektörens synpunkter och tankar, tips för att förbättra ditt manus.