Bengt Rålin

Mitt namn är Bengt Rålin. Jag har under snart fyrtio år, haft mitt yrkesliv inom ambulans-sjukvården. Ofta har jag träffat på dessa utsatta kvinnor i mitt arbete. Vid varje tillfälle känner jag samma frustration, hopplöshet och ofta ilska, då jag träffat dessa ofta misshandlade och nedtryckta kvinnor, som finns i de mest skiftande miljöer. Dessa kvinnor möter jag i lika hög grad på de finaste villa adresserna, som på mindre statusmässiga områden. Dessa kvinnors hopplösa rop på hjälp ser oftast ut på samma sätt. Men ropen uppfattas sällan av grannar, vänner eller ens nära anhöriga.

Själv är jag gift sedan fyrtio år och vi har tre underbara döttrar tillsammans. Fyra barnbarn, samtliga tjejer. Kanske är det just detta förhållande som får mina känslor att bli så uppenbara och direkta, när jag träffar dessa sargade kvinnor. Men reaktionen och engagemanget måste finnas hos alla. Alla borde våga se. Alla borde våga lägga sig i, när dessa misstankar blir uppenbara och tydliga. Reaktionen från omgivningen måste komma innan kvinnans namn står omnämnd, i en mediespalt eller på nyhetsappen.