Search

Skriv om och om igen!Tänk dig att du förväntansfullt införskaffat boken ”Snickra ditt eget köksbord”. Med skruvdragaren i högsta hugg öppnar du boken och inser att den inleds med orden: ”Detta är ingen heltäckande handbok i att snickra ett köksbord”. Nog skulle du bli något förvånad? Och möjligen lite frustrerad?


Jag har läst ett antal skrivhandböcker genom åren för att skaffa mig kunskap och kanske inspiration. En sak de alla haft gemensamt är att de allihop på något vis har inletts med att ”Detta är ingen heltäckande bok om skrivandets konst”.

Min känsla blev till slut att det visserligen fanns väldigt många böcker om att skriva, men att de alla bara verkade skumma på ytan. Som om ingen riktigt ville dyka ner och ta tag i det där riktiga projektet – att skriva Boken om hur man faktiskt gör då man skriver t ex en roman. I stället verkade de bara glänta på persiennen in till den stora skrivkonsten. Hur man egentligen gör tycktes stå i en helt annan bok, som inte gick att få tag i.


Jag kommer att tänka på Robert M Pirsigs kultförklarade roman ZEN och konsten att sköta en motorcykel. Pirsig skriver i en inledande anmärkning att boken inte bör räknas till litteratur som ger faktisk information om zenbuddhism och att den "ärligt talat inte är mycket till handledning när det gäller motorcyklar heller".


Tillbaka till skrivhandböckerna. Orsaken till böckernas, till synes, ofullständighet är naturligtvis att det antagligen är omöjligt att skriva en heltäckande handbok i att skriva. Det är som med bildkonsten – du kan skaffa dig kunskaper i färglära, teckning, måleriteknik, komposition, etc. Men till slut står du där framför staffliet och inser att det du vill skapa ändå måste komma inifrån dig själv. Då handlar det inte längre så mycket om kunskap och teknik, ty det är bara redskap för det du ska försöka gestalta och uttrycka. Du måste ändå arbeta dig fram till och hitta ett eget språk. Något skrivhandböckerna aldrig kan ge dig.


Det finns alltså en naturlig gräns för vad skrivhandböckerna faktiskt kan lära oss om skrivandet. Du kan få redskapen och verktygen, men sedan måste du ändå hitta ett eget sätt att skriva på, ett eget språk. Och för att hitta det finns antagligen bara två saker att göra: läsa många böcker och att skriva.

Om och om igen.