Search

En röd rubrikDet finns två områden jag har något slags passion för och de har snarlika namn: entomologi och etymologi. Den första handlar om insekter och den andra om ordens ursprung. Dessa två till synes vitt skilda områden har dock några saker gemensamt.

För det första: Både orden och insekterna surrar omkring oss hela tiden utan att vi ägnar dem någon större uppmärksamhet. Det är kanske mest då det flyger in en geting och då någon använder ett ord felaktigt som vi reagerar.

För det andra: Båda dessa områden är till synes oändliga i sitt omfång – börjar du söka ett ords ursprung kommer du snart att stöta på nya ord som i sin tur har ett ursprung, osv. Och insekterna, ja… Deras värld är så stor att den som verkligen vill veta allt tvingas minimera sitt forskningsfält till en promille av den. Deras komplexa värld är fantastisk och rymmer helt ett eget universum rakt under våra fötter.


Men vi lämnar insekterna, tills vidare. Jag tycker att det är både roligt och intressant att vi dagligen använder oss av ord som vi inte riktigt vet var de kommer ifrån. Alldeles nyss dök jag t ex på ordet rubrik. Åtminstone hade inte jag någon aning om att ordet härstammar från det latinska ordet rubrica som betyder röd färg. Överskriften i romerska laghandskrifter var nämligen skriven i rött, därav ordet. Men tiden gick och det blev som det blev – ordet rubrik kom till slut att gälla själva överskriften, röd eller inte.


Även ordet miniatyr visar sig ha en oväntad koppling till både text och färg. Miniatyr kommer otippat av det latinska ordet för mönja; minium. Mönja är en förening av bly och syre i det som kallas cinnoberrött. I medeltida handskrifter färgades gärna stora initialer med röd färg i början av ett kapitel. Dessa initialer fylldes dessutom ofta med mönster, figurer och ibland hela scener knutna till texten. Ordet miniatura (lat.) betydde alltså från början att skriva (eller måla) med röd färg. Men med tiden kom ordet miniatyr att i stället peka på den lilla bilden inuti i initialen.

(Uppgifter ur Bergman, Ord med historia, Prisma, 1969)


Apropå rött, och för att riktigt snyggt knyta ihop den här texten, kommer jag att tänka på nyckelpigan. Även det ett namn vi säger utan att alltid tänka på dess ursprung. Men historien bakom namnet är att nyckelpigan sedan lång tid tillbaka förknippats med Jungfru Maria som enligt tron bar på nycklarna till himmelriket. Ibland kan man stöta på hela namnet Jungfru Marie Nyckelpiga. Sju är ett bibliskt tal, och det är just den vanliga, röda sjuprickiga nyckelpigan vi talar om här. Dess sju prickar gjorde att den lilla skalbaggen, förutom att äta bladlöss, också fick som uppgift att bära Jungfru Marias nycklar till himmelriket. Inte illa!

I vissa delar av landet kallas nyckelpigan också för Gullhöna, precis som i Danmark. Men det är en annan historia.